تخفیف!

اسناد مزرعۀ گلچین آباد (از مزارع و قنوات آران کاشان)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بازخوانیِ اسناد مزرعۀ گلچین آباد (از مزارع و قنوات شهرستان آران کاشان)، بین سالهای 1268تا 1355هـجری قمری است. این اسناد، بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در اواخر دوره قاجار و و اوائل دورۀ پهلوی نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است. بیشتر این اسناد در غالب عریضه است، و شامل اسنادی چون اجاره نامچه، وقف نامه، مصالحه، عُمری.. میشود.
مانند دیگر مجلدات این مجموعه، قبل از هر سند، تصویری از آن عینا ثبت شده است. همراه با دو فهرست فنی در پایان کتاب: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.

توضیحات

فروست: معرفی میراث مخطوط؛ (۲۵۰)
اسناد مزرعۀ گلچین آباد (از مزارع و قنوات آران کاشان)
(اجاره نامچه، وقف نامه، مصالحه، عُمری، …)
(۱۲۶۸ ـ ۱۳۵۵هـ . ق)