تخفیف!

اسناد مزرعۀ طلق آباد، آران (۱۲۶۶- ۱۳۴۷ هـجری قمری)

۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال

بازخوانیِ اسناد مزرعۀ طلق آباد (تلق آباد)، آران ، مشتمل بر وقف نامه، صلح نامه، اجاره نامه، حبس نامه، و جز آن می باشد. این اسناد بین سالهای 1266تا 1347 هـجری قمری نگاشته شده، و بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در اواخر دوره قاجار و و اوائل دورۀ پهلوی نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است.
مانند دیگر مجلدات این مجموعه، قبل از هر سند، تصویری از آن عینا ثبت شده است. همراه با دو فهرست فنی در پایان کتاب: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.

توضیحات

فروست: معرفی میراث مخطوط؛ (۱۸۸)
از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران – (کاشان، اصفهان)

توضیحات تکمیلی

وزن 220 گرم