تخفیف!

چهار سند از ماسوله (از کلکسیون اشکوری)/فرهنگ لغات در اسناد شرعی

1,650,000 ریال

بازخوانیِ چند سند از جمله استنابۀ حج از سوی مشهدی عسکرخان ماسوله ای، مربوط به دوره قاجار است. مانند دیگر مجلدات این مجموعه، قبل از هر سند، تصویری از آن عینا ثبت شده است. همراه با دو فهرست فنی در پایان کتاب: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.
اتفاق مهم در این مجلد، رونمایی از طرح (فرهنگ لغات و عبارتهای خاص در اسناد شرعی) است که اکنون به صورت نمونه بر روی این اسناد پیاده شده است.
مؤلف در فوائد این طرح گوید: علاوه بر آنكه سال يا محدودۀ توليد واژه را كشف مى‌كنيم به اين نتايج نيز مى‌رسيم :
الف. واژه / اصطلاح/کاربرد، در چه بازۀ زمانى بيشترين كاربرد را داشته است؟
ب. واژه / اصطلاح/کاربرد، در كدام منطقۀ جغرافيائى توليد شده ؟ در كدام منطقۀ جغرافيائى كاربرد بيشترى داشته؟
ج. سير افول يا مرگ واژگان، قابل دريافت است.
د. سير تحوّلات معنايى از زمانى به زمان ديگر، و از جغرافيائى به جغرافياى ديگر ردیابی می‌شود.
كاربرد اخير، يكى از مهترين فوائد لغت نامۀ اسنادِ شرعى خواهد بود، تا محقّقان بر پايۀ آن بتوانند به نتيجه‌ای منطقی و درست برسند، و در نتيجه‌گيرى، بر مبناى ذهنيّت نادرست از يك مفهوم كه مربوط به منطقه يا زمانى ديگر غير از سند مورد نظر است، دچار نشوند.

****

نمونه ای از فرهنگ لغات:

ثُلث = یک سوم، یک سهم از سه سهم
*ثلث یک قطعه جَبَل معیّنه (ماسوله، ش 2، # 1034 هـ)
جزءً کان أو کلّاً = عبارت عربی: بخشی یا تمامِ آن، چه جزئی از مورد معامله و چه تمامی آن باشد.
*الضمان علیه إن خرج البیع مستحقاً للغیر عیناً أم منفعةً جزءً کان أو کلّاً: ضمانت بر عهدۀ اوست اگر مورد معامله مال دیگری باشد چه عین آن و چه منافع آن، چه بخشی از آن و چه همۀ آن. (ماسوله، ش 3، # 1303 هـ)
جمیع اقاویل و اقاریر شرعیه = همۀ گفته‌ها و اقرارهای شرعی. «اقاویل» جمع الجمع است، اقاویل جمع «اَقوال» و اَقوال جمع «قول». اقاریر جمع «اقرار» است. این عبارت وقتی بکار می‌رود که نشان دهد طرف یا طرف‌های قرار داد شرعی در حالت صحت عقل و اختیار اقدام کرده‌اند و عقد آنها صحیح است.

توضیحات

چهار سند از ماسوله، گیلان، ( از کلکسیون شخصی سید صادق حسینی اشکوری) به ضمیمۀ فرهنگ لغات و عبارتهای خاص در اسناد شرعی (برپایۀ اسناد ماسوله) است که برای اولین بار منتشر میشود.
کتاب به همکار مؤلف، صحّاف چیره دست، شادروان ایوب کربلایی خانی که سال‌ها در تولید زیبای کتاب و ارائۀ فرهنگ ایران زمین رنج برد و زحمت کشیده ، و بتازگی از این دیار رخت بسته تقدیم شده است.
این اسناد، گرچه از جهت حجم اندک، ولی بخشی مهم از تاریخ شمال کشور (استان گیلان) است.
مؤلف در مقدمه میگوید: ماسوله، از سويى به جهت انتساب اجدادى به استان سرسبز و دانش‌خيز گيلان ارزشمند است، و از سويى فراتر، به جهت نسبت يافتن به مام وطن، ايران.
ماسوله، از جمله مناطقى است كه اقبال عام يافته و در ايران و آن سوى مرزها شهرت يافته است.
امّا آنچه درباره فرهنگ كهن سال ماسوله مى‌دانيم، تنها در جاذبه‌هاى بصرى آن نيست.
برگ برگِ تاريخ اين سرزمين بزرگ، در دل برگهاى اوراق و اسنادى بجاى مانده كه هنوز از آنها كمتر مى‌دانيم.
و تلاش سالهاى اخير اين سياه خامه، در پى آن بوده كه بخشى از آنها را در حدّ توان بنماياند.
در يكى از سفرهاى سال 1398 شمسی، تعدادى سند از يك مجموعه‌دار شخصى در استانی دیگر، خريدارى كردم كه در آن بين، چهار سند از ماسوله بود. به پاس انتساب به استان گيلان، بر آن شدم كه آن را به صورت مستقل بازخوانى كرده و بچاپ برسانم.

توضیحات تکمیلی

وزن 200 گرم