تخفیف!

اسناد قنات مزرعۀ نورآباد حکیم، موقوفۀ مسجد جامع آران

1,550,000 ریال

بازخوانیِ چند سند از اسناد قناتها و مزرعه های موقوفۀ مسجد جامع آران است، مربوط به سالهای 1275تا 1353 هـجری قمری. این اسناد، بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در اواخر دوره قاجار و و اوائل دورۀ پهلوی نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است.
مانند دیگر مجلدات این مجموعه، قبل از هر سند، تصویری از آن عینا ثبت شده است. همراه با دو فهرست فنی در پایان کتاب: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.

توضیحات

فروست: معرفی میراث مخطوط؛ (176)
از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران – (کاشان، اصفهان)