تخفیف!

اسناد قنات معین آباد ( از مزارع تابعۀ نوش آباد کاشان) (1237 – 1354 هـجری قمری)

2,000,000 ریال

بازخوانیِ اسناد قنات مزرعۀ معین آباد از توابع نوش آباد کاشان است که مربوط به سالهای 1237 تا 1354 هـجری قمری است. این اسناد، بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در اواخر دوره قاجار و و اوائل دورۀ پهلوی نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است.
مانند دیگر مجلدات این مجموعه، قبل از هر سند، تصویری از آن عینا ثبت شده است. همراه با دو فهرست فنی در پایان کتاب: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.

توضیحات

فروست: معرفی میراث مخطوط؛ (175)
از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران – (کاشان، اصفهان)