تخفیف!

اسناد قنات مزرعۀ شعیب آباد (موقوفۀ آب عبدالعظیمی و …)، آران

۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال

بازخوانیِ اسناد قنات مزرعۀ شعیب آباد (موقوفۀ آب عبدالعظیمی و …)، آران آران است. این اسناد، بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در دوره قاجار و پهلوی نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است.
همراه با دو فهرست فنی در پایان آن: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.

توضیحات

فروست: معرفی میراث مخطوط؛ (۲۱۶)
از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران – (کاشان، اصفهان)