اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد 13) ) نمایه مجلدات 12گانه

4,800,000 ریال

فهرستی از موضوعات و اعلام کلیۀ مجلدات دوازده گانۀ قبلی است. با این مجلد، کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ قاجار تکمیل میشود. این دوره جمعا در 13 مجلد و بین سالهای 1397 تا 1399 شمسی منتشر شد.

توضیحات

جلد سیزدهم:
نمایۀ مجلدات 12 گانه

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…