آلبوم اسناد اسد الله عبدلی آشتیانی (۲ جلدی)

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آلبوم اسناد عبدلی آشتیانی (اسد الله عبدلی آشتیانی (زادۀ 1346 خورشیدی در آشتیان)، فرزند استاد تقی؛) در دو جلد، مشتمل بر حدود 500 سند، در قطع رحلی، از سوی مجمع ذخائر اسلامی و به کوشش سید صادق حسینی اشکوری منتشر شده است.
عکسبرداری از این اسناد، و سپس آماده سازیِ آن در قالب دیجیتال، از سری پروژه های اسنادیِ مجمع ذخائر اسلامی است که سالها به همت جناب اشکوری، در حال انجام است. کثرت اسناد به حدی است که امکان بازخوانی همگی آنها وجود ندارد. از این رو، مجموعۀ (آلبوم اسناد) با رویکرد انتشار اصل اسناد _ آنگونه که هستند بدون تحلیل و توضیح _ به عنوان بخشی از منشورات مجمع ذخائر اسلامی، و با هدف حفظ و اطلاع رسانی به محققان حوزۀ علوم اسلامی، اسناد، تجارت و ایرانشناسی منتشر میشود.

توضیحات

اسد الله عبدلی آشتیانی (زادۀ ۱۳۴۶ خورشیدی در آشتیان)، فرزند استاد تقی؛
از سندشناسان معاصر. عمدۀ فعالیتش در خصوص اسناد تجاری و علم سیاق بوده است. او تلاش بی‌وقفه‌ای در شناساندن علم سیاق به علاقمندانِ اسناد کهن کرده است. حاصل این تلاش، علاوه بر برگزاری دهها کارگاه آموزشی در مراکز پژوهشی و دانشگاهها، تألیف و انتشار کتاب دو جلدیِ ( سیاق: تاریخ ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری) بوده است. علاوه بر این، مجموعه‌ای از اسناد قدیمی را در کلکسیون شخصی خویش نگهداری می‌کند.
آثار او در قالب ۱۵ کتاب و ۴۰ مقاله منتشر شده است که از آنهاست: آشتیان به روایت تصویر و سند، اسناد سیاوشان، نامه‌های تجاری و اسناد بازار آشتیان، اسناد اراک ( سلطان آباد – عراق ) در مجالس دوم تا پنجم مجلس شورای ملی، یکصد سند از روابط فرهنگی ایران و عراق، تاریخچه شهرداری آشتیان، بودجۀ نخستین حقوق و مستمریات مجلس شورای ملی (قوی ئیل ۱۲۸۶ خورشیدی).