آلبوم اسناد زنجان (کلکسیون شخصی سید صادق حسینی اشکوری)

1,990,000 ریال

اسناد زنجان، حدود 70 سند است ، بیشتر از دورۀ قاجار، با رویکرد سیاسی و شرعی، به صورت تمام تصویر، و بدون توضیح. برگرفته از کلکسیون شخصی اشکوری.
سید صادق آصف آگاه ، معروف به حسینی اشکوری
o زادۀ 1351 هـ ش (1972م) – قم، دانش آموختۀ حوزۀ علمیۀ خوانسار و قم (درس خارج)، ارشد تاریخ (مُهرشناسی اسناد قم)، آشنا به زبانهای عربی، اردو، و انگلیسی.
o حرفه¬اش نشر است؛ از سال 1376 هـ ش سرپرست مجمع ذخائر اسلامی بوده، و بیش از 900 عنوان کتاب در 1100 جلد منتشر کرده است. نیمی از منشورات، در زمینۀ اسناد، نسخه های خطی و کُهَن مَتنها بوده است.
o پُردغدغه است؛ بنیان «مؤسسۀ تاریخ علم و فرهنگ» با رویکرد آموزش و گردآوریِ بانک مخطوطات و اسناد، و «انجمن ادبی اردیبهشت» از فعالیتهای فرهنگی اوست.
o اشکوری، در راستای کسب تجربه، توسعه و تدوین فرهنگ، با شرکت در سمینارهای علمی و نمایشگاهها، به 15 کشور سفر کرده، دو سمینار بین المللی طراحی وبرگزار کرده، و چند میلیون صفحه از متون کهن و میراث در خطر را همراه با گروه فنیِ تحت اشراف و سرمایۀ خود، عکسبرداری کرده، و شماری را منتشر ساخته است.
o اهلیّت استفاده از بودجه¬های عمومی را در خود نمی¬بیند؛ او مؤسس شرکت تجاری «Asef Business» در کیگالیِ رُواندا (افریقا)، و صاحب شرکت بازرگانی – فرهنگیِ «For Future» در استانبول، و دفتر بازرگانی «آگاه » در ایران است، اما از سال 1396 هـ ش فعالیتهای تجاری (غیر از فروش کتاب) را تعطیل کرده، و بر کارهای تألیفی و پژوهشی متمرکز شده است.
o به تدریس علاقمند است. تدریس ادبیات عرب در حوزه، سپس برگزاری دوره¬های نسخه¬خوانی، تصحیح متون، بازخوانیِ اسناد و مُهرشناسی، در حوزه و دانشگاه و مؤسسات علمی، در کارنامه¬اش ثبت شده است.
o از او تاکنون بیش از 150 عنوان کتاب و مقاله (تألیف، ترجمه، تصحیح) منتشر شده است که از آنهاست: «اسناد موقوفات اصفهان»، 12 ج؛ «میزان الفقاهه»، 26 ج؛ «اسناد وقف¬نامه¬های قم»؛ «بلنداختران شهر خفر»؛ «سفرنامۀ سند»؛ «فهرست آکادمی لینچی، رُم»؛ «فهرست نسخه‌های خطی عربی در کتابخانۀ واتیکان»؛ «آلبوم اسناد کاظمینی یزد»، 10 ج؛ «روح و ریحان»، 5ج؛ سنگ نوشته‌های هرات.
o از کلکسیون شخصی او، تاکنون این عناوین منتشر شده است: «اسناد قاجاری در مجمع ذخائر اسلامی»؛ «اسناد نظام الملک»؛ «چهار سند از ماسوله»؛ «سند گزارش کارشناسی تقسیم رود هیرمند»؛ «فهرست نسخه-های خطی کتابخانۀ شخصی سید صادق حسینی اشکوری»؛ «اسناد مُفتیان بخارا»؛ و این مجموعه: «آلبوم اسناد زنجان».

توضیحات

اسناد زنجان، حدود 70 سند است ، بیشتر از دورۀ قاجار، با رویکرد سیاسی و شرعی، به صورت تمام تصویر، و بدون توضیح. برگرفته از کلکسیون شخصی اشکوری. در قطع رحلی، از سوی مجمع ذخائر اسلامی و به کوشش سید صادق حسینی اشکوری منتشر شده است. عکسبرداری از این اسناد، و سپس آماده سازیِ آن در قالب دیجیتال، از سری پروژه های اسنادیِ مجمع ذخائر اسلامی است که سالها به همت جناب اشکوری، در حال انجام است.