آلبوم اسناد بیت سید تومان در نجف اشرف (آل ابی هلاله)

۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

آلبوم برگزیده ای از اسناد محلی، شرعی، حقوقی و بازاریِ عراق (نجف اشرف) است. آلبوم حاضر، بیش از 450 برگه سند را در خود جای داده است. این اسناد، بدون توضیح و به صورت تمام تصویر در قطع رحلی منتشر شده است. عمده اهمیت این بخش، علاوه بر اینکه تماما به زبان عربی است، عموما ویژگیهای زبانشناسیِ محلی (بومی) را در خود جای داده است. بسیاری از مکالمات روزمره به صورت مکتوب در این اسناد گزارش شده است. بخشی از اسناد این مجموعه همراه با معرفی خاندان سید تومان آل ابی هلاله قبلتر از سوی همین ناشر و مؤلف منتشر شده است.
برای دیدن آن محصول به این لینک رجوع کنید.

توضیحات

عکسبرداری از این اسناد، و سپس آماده سازیِ آن در قالب دیجیتال، از سری پروژه های اسنادیِ مجمع ذخائر اسلامی است که سالها به همت جناب سید صادق اشکوری، در حال انجام است.