آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج 41 (سال 1360-1361ق / 1320-1321ش)

4,450,000 ریال

آلبوم اسناد بازار قم، مجموعه ای است ارزشمند از مدارک و مستندات بازار وتجارت در قم، طی یکصد سال اخیر، عمدتا مشتمل بر دفاتر تجاری، حساب و کتابهای بازاریان و اصناف، مبادلات بانکی، نامه ها و مراسلات از/به قم که پیش بینی میشود در بیش از یکصد مجلد باشد. این مجموعه در صدد است، اسناد دست اول را که تاکنون منتشر نشده در اختیار اهل تحقیق قرار دهد تا هریک بر مذاق و روش خویش، از اندوخته های فراوانِ این اسناد، بهره برند. کار عکسبرداریِ مجموعه ای از این اسناد، طی چند سال اخیر از سوی مجمع ذخائر اسلامی انجام شده، و در سال 1400 روند انتشار آنها شروع شده است.
این دفتر، یکی دیگر از مجلدات اسناد خاندان رضوانی کاشانی است که همراه با 17 مجلد دیگر در آغاز سال 1402 هجری شمسی منتشر شده است. شمار منتشره آلبوم اسناد بازار قم، با این مجلدات، جمعا بالغ بر 38 جلد شده است (از شمارۀ 1 تا 40، بجز شماره های 5 و 39).
در شهریور 1402 چهارده مجلد دیگر منتشر شد: جلد 39، و مجلدات 41 الی 53.
مجموعه دفاتر منتشره، تا سال 1401 در حجره و نزد حاج احمد رضوانی کاشانی (فرزند حاج محمدتقی) نگهداری میشد، و سپس در سال 1401 به مرکز اسناد حوزۀ علمیۀ قم (طبقه تحتانی مدرسۀ فیضیه قم) منتقل شد. پیش بینی میشود این مجموعه، که قبلتر از سوی مجمع ذخائر اسلامی عکسبرداری شده بود، افزون بر 60 مجلد را به خود اختصاص دهد. پس از آن دفاتر دیگری از سایر مجموعه های تجاری و مراسلات بازاریِ قم، انشاء الله منتشر میشود.
به جهت آماده شدنِ تدریجیِ این اسناد، و ملحق شدنِ اسناد از سایر خاندانها، امکانِ ثبت شمارۀ جلدها بترتیب تاریخی، اکنون بر روی مجلدات وجود ندارد. لذا سالهای ثبت دفاتر، بر عطف و روی مجلدات منتشره درج شده، اما شمارۀ ثبت شده در عنوان، اینجا، قراردادی و موقت است.

کد محصول : -
نام محصول : آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج 41 (سال 1360-1361ق / 1320-1321ش)

توضیحات

خاندان رضوانی کاشانی (برگرفته از مقالۀ ارزشمند آقای سید محسن محسنی، چاپ شده در نشریۀ کتابچه، نشر مجمع ذخائر اسلامی، قم):
فرد شاخص این خاندان مرحوم میرزا محمدرضا کاشانی (در تداول خاندان، آقابزرگ) است که بعد از اجباری شدن اخذ شناسنامه نام «رضوانی کاشانی» را برای خود انتخاب نمود.
عمدۀ نامه ها از شهرهای مختلف ایران و پاره ای نیز از شهرهای خارج از ایران همچون بغداد و باکو خطاب به اوست. شماری از نامه ها نیز بعنوان فرزند وی حاج محمدتقی رضوانی است که بیشتر مربوط به دوران پهلوی دوم است. طریق تجارت نه به شیوه و وسعت گذشته، همچنان به دست حاج میرزا علی اصغر رضوانی فرزند حاج محمدتقی،در این خاندان استمرار یافته است.
پیشینۀ خاندان مرحوم حاج میرزا محمد رضا متولد ۱۲۶۲ شمسی در شوراب کاشان فرزند مرحوم حاج میرزا علی اکبر کاشانی متولد ۱۲۴۰ شمسی و او فرزند عبدالعظیم و ایشان فرزند مرحوم میرزا رجبعلی کاشانی است.
دیگر اطلاعات مربوط به این خاندان را در مجلدات اولیه که در همین سایت معرفی شده جستجو کنید.

توضیحات تکمیلی

وزن 410 گرم