الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
کتاب فهرست مجله های فارسی موجود در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1386 (جلد دوم)
[wc_sorting]