الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
کتاب راهنمای جامع نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک
[wc_sorting]