الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اسناد

نکته های مهم آموزشی برای فهرست نویسان، نسخه خوانها، و سندخوانان (آنان که میخواهند حرفه ای باشند)

480,000 ریال
خرید

آلبوم مستندات املاک قاجار، اهدایی سرلشکر ضرغامی در سال ۱۳۷۳ هجری

2,990,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۱ (سال ۱۳۸۶ – ۱۳۸۵ ق / ۱۳۴۵ – ۱۳۴۴ ش)

3,100,000 ریال
خرید

رجال اسناد عثمانی منصبها و محتویات اسناد دفتر نخست

1,550,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۹ (سال ۱۳۹۹ – ۱۳۹۰ ق / ۱۳۵۷ – ۱۳۴۹ ش)

2,450,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۵ (سال ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ ق / ۱۳۴۷ – ۱۳۴۶ ش)

1,950,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۴ (سال ۱۴۱۱ – ۱۴۱۰ هـ ق / ۱۳۶۹ هـ ش)

1,500,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۳ (سال ۱۴۰۸ – ۱۳۹۸ هـ ق / ۱۳۶۷ – ۱۳۵۷ هـ ش)

1,510,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۲ (سال ۱۴۱۰ – ۱۴۰۵ هـ ق / ۱۳۶۸ – ۱۳۶۳ هـ ش)

2,400,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۰ (سال ۱۳۸۶هـ ق/۱۳۴۵هـ ش)

2,450,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۹ (سال ۱۳۸۷هـ ق/۱۳۴۶هـ ش)

2,420,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۷ (سال ۱۴۰۵-۱۴۰۳ هـ ق/۱۳۶۳-۱۳۶۲هـ ش)

950,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۶ (سال ۱۴۰۶-۱۳۹۳هـ ق/۱۳۶۵-۱۳۵۲هـ ش)

4,300,000 ریال
خرید

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی (باب دوم و سوم: اسناد) (HZ19099)

1,200,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۴ (سال ۱۴۰۳ هـ ق/۱۳۶۲ هـ ش)

2,550,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۳ (سال ۹۴-۱۳۸۹ هـ ق/۵۲-۱۳۴۸ هـ ش)

2,400,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۲ (سال ۹۳-۱۳۸۹ هـ ق/۵۲-۱۳۴۸ هـ ش)

3,850,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱ (سال ۴-۱۳۸۳ هـ ق/۳-۱۳۴۲ هـ ش)

1,950,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بیت سید تومان در نجف اشرف (آل ابی هلاله)

3,200,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد مدرسۀ علمیۀ امام عصر (عج) – شیراز

2,000,000 ریال
خرید