الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
کتابشناسی

کتابشناسی اساطیر و ادیان (W19362)

850,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۶۴ نیمه دوم شماره ۵۶ (W19286)

1,450,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۶۵ نیمه اول شماره ۵۷ (W19285)

1,500,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۷۳ نیمه اول شماره های ۷۹ و ۸۰ (W19284)

2,000,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۷۴ نیمه اول شماره ۸۳ (W19283)

2,000,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۷۲ بهار شماره ۷۵ (W19282)

2,000,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۶۳ نیمه دوم شماره ۵۴ (W19280)

1,450,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۶۴ نیمه اول شماره ۵۵ (W19279)

1,500,000 ریال
خرید

کارنامه نشر ۱۳۸۶ (W19278)

4,000,000 ریال
خرید

کارنامه نشر ۱۳۸۵ (W19277)

2,500,000 ریال
خرید

مرجع نشر ایران (W19273)

1,500,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۶۵ (W19274)

1,600,000 ریال
خرید

کتابشناسی ملی ایران ۶۵ (W19275)

1,600,000 ریال
خرید

امام حسین در آینه قلم (W19190)

1,750,000 ریال
خرید
مجموعه ای منتخب از کلکسیون هنری نسخه های قاجاری در کتابخانه ملی به هدف آموزش با تشریح کامل

کتاب آرایی نسخه های هنری دوره قاجار (با استناد به نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران) ()

3,500,000 ریال
خرید

فهرستواره مصور نسخه های چاپ سنگی کتابخانه فصاحت جائسی (لکهنو، هندوستان)

2,400,000 ریال
خرید

شناسائی منابع و مآخذ تاریخ ایران (HZ18961)

600,000 ریال
خرید

کتابشناسی توصیفی منابع تاریخ علوم اسلامی (دفتر نخست) (HZ18834)

2,100,000 ریال
خرید

شیعه پژوهشی و شیعه پژوهان انگلیسی زبان (۱۹۵۰ تا ۲۰۰۶ میلادی) (HZ18728)

620,000 ریال
خرید

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تا تاریخ شهریور ۱۳۸۹ (۳ جلد ۲-۴) (HZ18591)

750,000 ریال
خرید