الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
نقد

نقد شعر معاصر آذربایجان (با تحلیل شعرهای ساهر، سهند، باریشماز و سحر) (HZ15246)

410,000 ریال
خرید

ریشه های تاریخی قصه های پریان (HZ15237)

420,000 ریال
خرید

هستی شناسی حافظ (کاوشی در بنیادهای اندیشه ی او) (HZ15223)

400,000 ریال
خرید

قصه نو؛ انسان طراز نو (HZ15217)

310,000 ریال
خرید

سرگشتگی نشانه ها؛ نمونه هایی از نقد پسامدرن (HZ15214)

430,000 ریال
خرید

پادشاه می میرد (HZ15178)

320,000 ریال
خرید

حیات دوباره ی رباعی؛ رباعی های ایرج زبردست (HZ15149)

310,000 ریال
خرید

نقد و تفسیر آثار محمود دولت آبادی (HZ15135)

320,000 ریال
خرید

کلیدر؛ رمان حماسه و عشق (نقد و بازخوانی ادبیات داستانی ۱)

420,000 ریال
ناموجود

درآمدی بر بینامتنیت (نظریه ها و کاربردها) (HZ15124)

440,000 ریال
خرید

گزاره های منفرد (بررسی انتقادی شعر امروز ایران) (HZ15119)

420,000 ریال
خرید

قطره محال اندیش ۱ (HZ15113)

460,000 ریال
خرید

تحلیل دیوان و شرح حال عماد الدین فقیه کرمانی (HZ15053)

520,000 ریال
خرید

پرتو گفت و گو (کیانوری در بوته نقد و بررسی) (HZ15047)

550,000 ریال
خرید

تاریخ در ترازو (HZ15046)

400,000 ریال
خرید

نقد نوین در حوزه ی شعر (HZ15009)

450,000 ریال
خرید

در جستجوی شعر؛ برگزیده بررسی های ادبی (HZ15008)

470,000 ریال
خرید

سهروردی دانای حکمت باستان (HZ14987)

1,100,000 ریال
خرید

تحلیل انواع داستان (رمان، درام، فیلم نامه)

270,000 ریال
ناموجود

با پیر بلخ (HZ14936)

350,000 ریال
خرید