الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سید صادق حسینی اشکوری

آلبوم مستندات املاک قاجار، اهدایی سرلشکر ضرغامی در سال ۱۳۷۳ هجری

2,990,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۱ (سال ۱۳۸۶ – ۱۳۸۵ ق / ۱۳۴۵ – ۱۳۴۴ ش)

3,100,000 ریال
خرید

سالنامۀ دبیرستان علمیۀ تهران سال تحصیلی ۱۳۱۴-۱۳۱۵ هـ ش

720,000 ریال
خرید

سالنامۀ دبیرستان شرف تهران سال تحصیلی ۱۳۳۶_۱۳۳۷ هـ ش

680,000 ریال
خرید

تاریخچه و وجه تسمیۀ مدارس تبریز (نشریه ۲۲ فرهنگ آذربایجان شرقی) ۱۳۲۷ هـ ش

1,600,000 ریال
خرید

تاریخ گیلان (از انتشارات انجمن سالنامه و تألیفات دبیرستان شاپور) سال تحصیلی ۱۳۱۴-۱۳۱۵ هـ ش

770,000 ریال
خرید

سالنامۀ بنیاد فرهنگی البرز (تهران) سال تحصیلی ۱۳۴۴-۱۳۴۵ هـ ش

490,000 ریال
خرید

سالنامۀ دبیرستان رازی آبادان (نخستین نشریه انجمن سالنامه دبیرستان رازی) – سال تحصیلی ۱۳۲۶-۱۳۲۷ هـ ش

650,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۴ (سال ۱۴۱۱ – ۱۴۱۰ هـ ق / ۱۳۶۹ هـ ش)

1,500,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۳ (سال ۱۴۰۸ – ۱۳۹۸ هـ ق / ۱۳۶۷ – ۱۳۵۷ هـ ش)

1,510,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۲ (سال ۱۴۱۰ – ۱۴۰۵ هـ ق / ۱۳۶۸ – ۱۳۶۳ هـ ش)

2,400,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۱۰ (سال ۱۳۸۶هـ ق/۱۳۴۵هـ ش)

2,450,000 ریال
خرید

آلبوم اسناد بازار قم، خاندان رضوانی کاشانی، ج ۹ (سال ۱۳۸۷هـ ق/۱۳۴۶هـ ش)

2,420,000 ریال
خرید

نسخۀ ناسخۀ مثنوی (گجراتی)، چاپ عکسی بر اساس مخطوطۀ دکتر ترابعلی براتعلی

4,200,000 ریال
خرید