الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
محمد علی لسانی فشارکی
[wc_sorting]
ملخّص فصول بقراطی، ضوابط حکمت, ترجمه و تلخیص آزاد از شرح جالینوس بر فصول بقراط, ترجمه غلامحسین کنتوری نیشابوری کاظمی, تصحیح: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر حسین رضایی زاده, با مقدمه دکتر حسن تاج بخش، استاد ممتاز دانشگاه تهران, (MZ4637)

ملخص فصول بقراطی ۹

۲۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود