الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سون سونبرگ
[wc_sorting]
بینابنمایی اتمی و مولکولی, جنبه های بنیادی و کاربردهای عملی, سون سونبرگ, ترجمه دکتر احمد کیاست پور- دکتر محمود سلطان الکتابی- محمدحسین نادری, انتشارات دانشگاه اصفهان, (MZ2431)

بینابنمایی اتمی و مولکولی

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود