الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
انتشار آلبوم اسناد قم، در آستانۀ سی و یکمین مجلد

قبلتر گفتیم:
با انتشار ۶ جلد دیگر از مجموعه اسناد بازار قم (از مجموعه اسناد خاندان رضوانی کاشانی)، شمار آلبومهای بازار اسناد قم که در سال ۱۴۰۰ هـ ش از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده است به ۲۰ مجلد رسید.
اکنون میگوییم:
با انتشار ۱۱ مجلد از دیگر اسناد مجموعۀ خاندان رضوانی در قم، در پائیز ۱۴۰۱ خورشیدی، شمار انتشار اسناد بازار قم تا سال ۱۴۰۱ بزودی انشاء الله به ۳۱ مجلد میرسد.
***
آلبوم اسناد بازار قم، مجموعه ای است ارزشمند از مدارک و مستندات بازار وتجارت در قم، طی یکصد سال اخیر، عمدتا مشتمل بر دفاتر تجاری، حساب و کتابهای بازاریان و اصناف، مبادلات بانکی، نامه ها و مراسلات از/به قم که پیش بینی میشود در بیش از یکصد مجلد باشد. این مجموعه در صدد است، اسناد دست اول را که تاکنون منتشر نشده در اختیار اهل تحقیق قرار دهد تا هریک بر مذاق و روش خویش، از اندوخته های فراوانِ این اسناد، بهره برند. کار عکسبرداریِ مجموعه ای از این اسناد، طی چند سال اخیر از سوی مجمع ذخائر اسلامی انجام شده، و در سال ۱۴۰۰ روند انتشار آنها شروع شده است. انتظار میرود هر سال، حدود ۲۰ مجلد از این مجموعه منتشر شود.
مجموعه دفاتر منتشره، اکنون در حجره و نزد حاج احمد رضوانی کاشانی (فرزند حاج محمدتقی) نگهداری میشود. پیش بینی میشود تنها این مجموعه، افزون بر ۵۰ مجلد را به خود اختصاص دهد. پس از آن دفاتر دیگری از سایر مجموعه های تجاری و مراسلات بازاریِ قم، انشاء الله منتشر میشود.
برای دیدن مشخصات مجلدات منتشره یا خرید آنها، همۀ این مجموعه را در همین فروشگاه (الفهرست) و در لینک ذیل دنبال کنید:آلبوم اسناد بازار قم