الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آخرین مجلد از مجموعه اسناد قناتها و مزارع آران منتشر شد

اسناد شرعی روستاهای توابع کاشان، عنوان شانزدهمین و آخرین مجلد از مجموعه اسناد قناتها و مزارع آران منتشر شد.
انتشار این مجموعه با (اسناد مزارع احمدآباد) در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۴۰۱ پایان یافت. این ۱۶ جلد، بیش از ۴۰۰ سند از اسناد شرعی را در برگرفته که همگی از سوی سید صادق حسینی اشکوری، مؤلف این مجموعه، دسته بندی شده و متن آنها تماماً بازخوانی شده است.
اسناد، عموما با نام مزرعه ها مثل (گلچین آباد)، (سعادت آباد)، (طلق آباد)، (معین آباد) و غیره یا به صورت موضوعی تدوین شده است.
این اسناد، با سرمایه گذاری مستقیم مجمع ذخائر اسلامی، و در راستای برجسته سازی اسناد شرعی و استفاده از این اسناد در مطالعات تاریخی و دانشگاهی، تدوین و منتشر شده است.
این کتاب را از همین لینک (اسناد شرعی توابع آران) خریداری کنید.