الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اثری مهم از عقدای یزد، منتشر شد: تذکرة العارفین

تذکرة العارفین، کتابی مفصل برای آنانکه میخواهند دربارۀ اسلام بیشتر بدانند. تألیف عالم معروف عقدا (از توابع استان یزد)، مرحوم شیخ محمد جعفر بن علی عقدایی یزدی است. این اثر ارزشمند، از آثار باقیمانده از سدۀ سیزدهم هجری است که مؤلف در طی یک مقدمه و سی محفل و یک خاتمه به موضوعاتی چون اصول اعتقادی دین اسلام، اخلاق و مواعظ پرداخته است. هر محفل کتاب با یک خطبۀ عربی و بعضا ترجمۀ آن آغاز شده و در پی آن آیه¬ای در ارتباط با موضوع مورد بحث آورده شده است. مؤلف برای تبیین موضوع مورد بحث از آیات قرآن مجید، احادیث، حکایات و داستان¬ها بخوبی بهره برده است.
کتابی که پیش رو دارید حاوی متن تصحیح شدۀ اثر به کمک شش نسخۀ خطی آن از کتابخانه¬های دانشگاه تهران، آیت الله مرعشی، آستان قدس رضوی، وزیری یزد و مجلس شورای اسلامی است. پژوهشگر توانا، محمدمهدی کاوه یزدی، در شرح مطالب و موضوعات کتاب بیش از ده هزار پانویس آورده که در آنها از ده¬ها تارنما و صدها کتاب استفاده شده است. در ثمر رسیدن این پژوهش که از سوی مجمع ذخائر اسلامی در آغاز قرن جدید منتشر میشود جناب آقای رضا افخمی عقدا نیز تأثیر داشته است.