الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد هفتم اخبار خراسان در دورۀ پهلوی – شمارش معکوس

جلد هفتم اخبار خراسان در دورۀ رضا شاه پهلوی، مشتمل بر ادامۀ مطالب مندرج در روزنامۀ آزادی (از آذر ماه ۱۳۱۵ تا آبان ۱۳۱۷) بزودی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر میشود. از این روی انتظار میرود دورۀ ارزشمند این مجموعۀ نفیس تا پایان سال جاری به ۱۰ جلد برسد.