الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد سوم اخبار خراسان در دورۀ رضا شاه پهلوی منتشر میشود (منتشر شد)

جلد سوم اخبار خراسان در دورۀ رضا شاه پهلوی، مشتمل بر مطالب مندرج در روزنامۀ ایران باستان، و روزنامۀ آزادی (بین سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۷) بزودی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر میشود.
منتشر شد. کتاب را از این لینک تهیه کنید