الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد دوم اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ رضا شاه منتشر شد

اخبار خراسان در مطبوعات دوره رضاشاه پهلوی مجموعه‌ای است که برای ایران‌دوستان و ایران‌شناسان گردآوری شده است. این مجموعه دوازده جلدی، دربردارنده اخبار و وقایع خراسان موجود در مطبوعات دوره سلطنت رضاشاه پهلوی؛ یعنی از ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ تا ۳ شهریور ۱۳۲۰ است.
سیدمهدی سید قطبی، پژوهشگر این اثر، کوشیده است تا از میان هزاران برگ روزنامه‌های دوره پادشاهی رضاشاه پهلوی، آن بخش از وقایعی را که مربوط به سرزمین خراسان است، استخراج کند تا منبعی ارزشمند و مستند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ خراسان فراهم آورد.
جلد نخست، به اخبار خراسان در روزنامۀ اطلاعات بین سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۸ هجری شمسی اختصاص یافته و جلد دوم از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ شمسی است. علاقمندان به مباحث تاریخی میتوانند جلد دوم را از این لینک تهیه کنند.