الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
کهن ترین مجموعه آثار میر سید علی همدانی با نام (سفینۀ شاه همدان) ۱۱ خرداد، منتشر میشود

چاپ عکسیِ مجموعه آثار میر سید علی همدانی، یکی از بزرگترین عرفای اسلامی، با عنوان سفینه شاه همدان در دو جلد مشتمل بر ۱۷۱۵ صفحه در هفته پیش رو، در روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی منتشر میشود. از هم اکنون، برای علاقمندان لینک پیش فروش با تخفیف فوق العاده ۳۰ درصدی، در فروشگاه الفهرست فراهم آمده است.
این کتاب، دربردارندۀ مجموعه ای از کاملترین کتابها و رساله های عرفانی میرسید علی همدانی، مشتمل بر ۳۷ عنوان است که در کتابخانه شهید علی پاشا استانبول (به شمارۀ ۲۷۹۴) نگهداری میشود. کاتب نسخه عبداللطیف قلندر سبزواری است، و کتابت این نسخه را در طول سه سال انجام داده، و سال ۹۰۱ هجری آن را پایان داده است. کتابت مجموعه را کاتب در جوار بارگاه امام رضا علیه السلام در مشهد انجام داده است. این مجموعه کهن ترین مجموعه شناخته شده از آثار میرسید علی بشمار می آید.
افزون بر اصل کتاب به صورت نسخه برگردان، دو کوشندۀ این اثر، سید رضا باقریان موحد و دکتر محمد سوری نیز، با مقدمه ای مفصل در شرح احوال میرسید علی، و کتابشناسیِ رساله های این مجموعه، پنج نمایه نیز بر آن افزوده اند تا کار پژوهش را هموارتر سازد: آیات، احادیث، اعلام، اشعار فارسی و اشعار عربی.
آقای حاتم عصار زاده که مدیر آثارخانۀ مزار میرسید علی است، نیز مقدمه ای با عنوان (محبوبیت میرسید علی همدانی در خطلان) افزوده است.
کتاب را از همین فروشگاه و از این لینک تهیه کنید

САФИНАИ ШОҲИ ҲАМАДОН
Нусхаи баргардони маҷмӯаи хаттии осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар китобхонаи Шаҳид Алипошо. Истамбул ба шумораи ۲۷۹۴
Китобхонаи Шаҳид Алипошо
Истамбул-Туркия
Бо кӯшиши Сайидризо Боқириёни Муваҳҳид,
Муҳаммади Сурӣ