الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
چهار سند از ماسوله منتشر میشود

قابل توجه علاقمندان به اسناد شرعی و اجتماعی:

چهار سند از ماسولۀ گیلان، موجود در کلسیون شخصی سید صادق حسینی اشکوری، با بازخوانیِ خودش بزودی (نوروز ۱۴۰۰ شمسی) منتشر میشود.
عناوین اسناد چنین است:
ـ ۱ ـ
[ استنابۀ حج از سوی مهدی عسکرخان ماسوله ای]
[ برای زینب خوانم، به نیابت آخوند حاجی ملا محمدصادق روضه خوان ]
[ مورّخ سال ۱۳۱۹ هجری]
ـ ۲ ـ
[ بیع نامۀ بلور تتف رودی به محمداسماعیل پیکاء]
[ یک قطعه جبل معروف به سفید دشت]
[ مورّخ سال ۱۳۰۴ هجری]
ـ ۳ ـ
[ بیع نامۀ استاد میرزا شفیع ماسولئی]
[ حصۀ خود از املاک محلۀ کشه سر از محلات اربعۀ ماسوله را]
[ مورّخ سال ۱۳۰۳ هجری]
ـ ۴ ـ
[ وصیت نامۀ مشهدی محمدعلی ولد میرزا معصوم ماسولئی]
[ برای غسل و دفن و برگزاری مراسم وادای عبادات و عزاداری]
[ مورّخ سال ۱۳۳۱ هجری]

به ضمیمۀ این اسناد، فرهنگ لغات و عبارتهای خاص در اسناد شرعی، بر پایۀ همین اسناد استخراج شده و به عنوان نمونه ای از فرهنگ لغات اسناد شرعی، در معرض داوریِ اهل فن قرار گرفته است.
در مقدمۀ آن چنین میخوانیم:
شمار اصطلاحات محلّى كه در لابلاى اسناد يافته‌ام كم نيستند، واژه‌هايى كه فقط در يك برهۀ زمانى، آن هم در منطقه‌اى خاص ، كاربردى اختصاصی داشته‌اند.
اگر بخواهيم تأليف جامعى در واژگان و اصطلاحات شرعى داشته باشيم، مناسب است كه اسناد شرعى از زمانهاى مختلف و مكانهاى مختلف را آناليز و طبقه‌بندی كرده، و مكان و زمان هر يك را با كاربردش ثبت كنيم . در نتيجه، اختلافات نمايانگر خواهند شد و تفاوتِ استعمالات بروز خواهند يافت .