الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اسناد قناتهای ایرانی: مزرعۀ نورآباد حکیم از موقوفات مسجد جامع آران، در راستای نشر

اسناد قنات مزرعۀ نورآباد حکیم (از مزارع و قنوات آران کاشان) بزودی منتشر می شود:
سید صادق حسینی اشکوری، به بازخوانیِ اسناد مزرعۀ نورآباد (از مزارع و قنوات شهرستان آران کاشان)، در مجلدی دیگر پرداخته است. این اسناد دارای تاریخهای بین سالهای ۱۲۷۵ تا ۱۳۵۳ هجری قمری است و بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در اواخر دوره قاجار و و اوائل دورۀ پهلوی نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است. بیشتر این اسناد در غالب عریضه است، و شامل اسنادی چون اجاره نامچه، وقف نامه، و مصالحه میشود.
مانند دیگر مجلدات این مجموعه، قبل از هر سند، تصویری از آن عینا ثبت شده است. همراه با دو فهرست فنی در پایان کتاب: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.
اسناد نورآباد حکیم، بزودی از همین فروشگاه (الفهرست) ضمن فروست (معرفی میراث مخطوط، ۱۷۶) عرضه خواهد شد.