الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد دوازدهم از “اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ قاجار” بزودی منتشر میشود.

جلد دوازدهم از “اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ قاجار” آخرین مجلد از اخبار خراسان است که بزودی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر خواهد شد. این مجلد مشتمل بر روزنامه های آگاهی، بهار، شرق ایران، و نیز مجلۀ الکمال می باشد.
البته جلد سیزدهم به عنوان فهرست مجلدات دوازده گانه نیز پس از آن روانۀ بازار نشر خواهد شد.
اخبار خراسان از طریق همین فروشگاه، قابل خریداری است.