الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
بازنشرِ «ضیافة الاخوان» قزوینی، پس از ۴۵ سال

مجمع ذخائر اسلامی، کتاب «ضیافة الاخوان وهدیة الخلان» اثر ارزشمند رضی الدین محمد بن حسن قزوینی، از علمای امامیه در عصر صفوی را پس از ۴۵ سال به چاپ دوم رساند.
این اثر در سال ۱۳۹۷ هجری قمری از سوی مجمع ذخائر اسلامی و به تحقیق استاد سید احمد حسینی اشکوری بر اساس نسخۀ مدرسۀ فیضیه و نسخۀ فحول قزوینی منتشر شده بود.
اساس تألیف کتاب، شرح حال عالمان شیعی است که در کتاب (التدوین فی ذکر اخبار قزوین) اثر ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد رافعی شافعی به صورت اجمال و در لابلای دیگر عالمان، ذکر شده بود. رضی الدین قزوینی علاوه بر افزودن عالمانِ شیعی دیگر، آن شرح حالها را نیز توسعه داده و توضیحاتی که رفع ابهام از کنیه ها، اسمها و لقبها دارد افزوده است. علاوه بر آن، به مناسبت، وارد در بحثهای حدیثی، تاریخی، فقهی و اعتقادی شده به طوری که کتاب را از یک کتاب (شرح حال) به کتابی چندوجهی تبدیل کرده است، به طوری که می تواند برای بررسی سیر تحولات علمی در دورۀ صفویه یکی از منابع مورد توجه باشد.
رضی الدین قزوینی از شاگردان ملا خلیل قزوینی بوده، و در سال ۱۰۹۶ هجری درگذشته است. علاوه بر این کتاب، آثار دیگری از جمله (الرسالة النیروزیة)، (ابطال الرمل)، (کحل الابصار) و غیره دارد.
ضیافة الاخوان را میتوانید از همین فروشگاه تهیه کنید. (لینک ذیل):
https://alfehrest.com/product/%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%d8%af%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%86/