الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سنگ نوشته های هرات، مزار خواجه عبدالله انصاری، منتشر شد

سنگ نوشته های هرات، مزار خواجه عبدالله انصاری، منتشر شد. این کتاب، یکی از آلبومهای رنگیِ (میراث سنگی) (آلبوم سنگهای مزارات و قبور) است که از سوی سید صادق حسینی اشکوری، در طول دو دهۀ قبل تهیه شده و بتدریج آماده سازی و منتشر میشود.
این کتاب را علاقمندان میتوانند از لینک ذیل در همین فروشگاه تهیه کنند:
https://bitu.ir/5PDG9h