الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
“بررسی‌ نسخه‌های خطی اسلامی در چین” منتشر شد

“بررسی‌ نسخه‌های خطی اسلامی در چین” تألیف دکترمظفر بختیار، بخشی از مجموعۀ چهار جلدی World Survey of Islamic Manuscripts به زبان انگلیسی است که در لندن انتشار یافته است‌‌.
طبق این بررسی‌‌، نسخه‌های خطی موجود در چین مشتمل بر ترجمه‌های قدیمی قرآن مجید‌، متون مختلف نظم و نثر ادبیات فارسی و عرفانی که بعضی از آنها از نسخه‌های نفیس و منحصر به فرد فارسی به شمار می‌آید‌، فرهنگ‌های لغت و کتاب‌های مستقل دستور زبان و آموزش فارسی‌، همچنین کتاب‌های نجوم و پزشکی و متفرقه‌‌ می باشد. به جز آن در بررسی‌نامه تعدادی متون فارسی معرفی شده که در چین متداول بوده و در ایران و سایر سرزمین‌های خارجی زبان این کتاب‌ها نایاب است، مانند کتاب مواعظ‌، مخمس تبادکانی‌، شرح اربعین‌، قندیل نامه و برخی دیگر از مجموعه‌ها و شرح‌های متون ادبی و عرفانی فارسی‌‌.
از آنجا که که سرزمین چین نیز یکی ازجایگاه‌های مهم و قابل توجه نسخه‌های خطی فارسی در جهان است‌‌ وجود متن‌ها و نسخه‌های متعدد فارسی در چین‌‌، علاوه بر ارزش‌های خاص خود‌‌، هم از لحاظ کتاب‌‌‌‌‌شناسی و هم به اعتبار آثار و میراث‌های فرهنگی و علمی‌‌، نشان‌دهندۀ قلمرو گستردۀ زبان فارسی در بخش پهناوری از جهان قدیم تا گذشته‌‌ای نه چندان دور است.
این اثر، از سوی دکتر احمدرضا آریان، استادیار دانشگاه اصفهان، ترجمه شده، و با مقدمه ای از سوی خانم تن هوی جو، دانشگاه دانشگاه پکن، در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۹ شمسی، از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده و در فروشگاه اینترنتیِ الفهرست، عرضه شده است.
لینک خرید از قرار ذیل است:
https://bitu.ir/qtdsGY