الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
رونمایی از (نسخۀ ناسخۀ مثنوی) در انجمن ادبی اردیبهشت

نسخۀ ناسخۀ مثنوی اثر عبداللطیف عباسی گجراتی، که بتازگی منتشر شده است روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ هـ ش، با حضور جمعی از ادبا و نویسندگان در انجمن ادبی اردیبهشت (قم) رونمایی شد. سخنران این جلسه، دکتر علی حیدری یساولی بود که خود مقدمه ای مفصل بر آن نگاشته اند.
عبداللطيف بن عبدالله عبّاسى ، از نامدارترين نويسندگان ، منتقدانِ ادبى ، مصحّحان متون كهن و تذكره نويسان شب قارّه در شمار است . از اين روست كه در منابع تاريخى ، او را در طبقه اربابِ انشاى دربارِ شاهجهان (۱۰۳۷ ـ ۱۰۶۸ق) شناسانده اند.
چاپ عکسی از (مثنوی با حواشی عبداللطیف عباسی گجراتی) است، معروف به نسخۀ ناسخه؛ با مقدمه ای مفصل از دکتر علی حیدری یساولی و با پیشگفتاری از سید صادق حسینی اشکوری و یادداشتی از خانم معصومه براتعلی، بر اساس نسخۀ اهدایی شادروان دکتر ترابعلی براتعلی به کتابخانۀ آستان قدس رضوی بچاپ رسیده است. در مقدمۀ استاد یساولی، مرآت المثنوی برای اولین بار به صورت کامل نقل شده است.
اما نسخۀ دکتر براتعلی:
اَقدم نُسَخِ داراى ترقيمه «نسخه ناسخه» را نسخه شماره ۲۶۴۷ مجلسِ شورا، با تاريخِ كتابتِ ۱۰۵۴ق (در زمان حياتِ عبداللطيف) گفتهاند . از ديگر نسخِ داراى تاريخِ كتابت مىتوان به نسخه شماره ۵۲۶۱ مجلس شورا (كتابتِ سال ۱۰۸۴ق)، نسخه شماره ۲۲۰۶۱ كتابخانه ملّى (كتابتِ سال ۱۰۶۶ يا ۱۰۷۷ق)، و نسخه شماره ۵۰ كتابخانه شخصى سيّد صادق حسينى اشكورى كه تنها دفترهاى اوّل و دوّم را در بر دارد (كتابتِ سال ۱۰۸۶ق دفتر اوّل و ۱۰۸۷ق دفتر دوّم) اشارت كرد.
نسخهاى كه اينك پيشِ روىِ ماست ، نسخه ۲۶۴۷ مجلس شورا (با تاريخ كتابت ۱۰۵۴ق) را به عنوان اَقدم نسخ ، به جايگاه دوّم پس از خود مىفرستد. چراكه دفاترِ ششگانه اين نسخه ، ميانه يك تا پنج سال ، پيشتر كتابت شدهاند؛ دفترهاى اوّل و دوّم : ۱۰۴۹ق ؛ دفتر سوّم ۱۰۵۰؛ دفتر چهارم ، تاريخِ كتابت ندارد؛ دفتر پنجم ۱۰۵۱ق (البته در نسخه ، ۱۰۴۱ق آمده كه قطعاً نادرست است و با توجه به تاريخ كتابتِ دفترهاى پيشين و دفتر ششم ، به احتمالِ قوى ، ۱۰۵۱ق درست باشد)؛ دفتر ششم : ۱۰۵۳ق .

نسخۀ ناسخۀ مثنوی را اکنون از الفهرست خریداری کنید:
https://bitu.ir/5FVGsW


سبد خرید مورد حذف شده. لغو
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.