الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اسناد قنات و مزرعۀ گلچین آبادِ آران منتشر شد

اسناد مزرعۀ گلچین آباد (از مزارع و قنوات آران کاشان) منتشر شد.
سید صادق حسینی اشکوری، به بازخوانیِ اسناد مزرعۀ گلچین آباد (از مزارع و قنوات شهرستان آران کاشان)، در مجلدی دیگر پرداخته است. این اسناد دارای تاریخهای بین سالهای ۱۲۶۸تا ۱۳۵۵هـجری قمری است و بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در اواخر دوره قاجار و و اوائل دورۀ پهلوی نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است. بیشتر این اسناد در غالب عریضه است، و شامل اسنادی چون اجاره نامچه، وقف نامه، مصالحه، عُمری.. میشود. وجود کنیزی به نام گلچمن که بخشهایی از مزرعۀ گلچین آباد بر او وقف شده، و منازعات و شاهدگیری بر موقوفی بودنِ مزارع، از نکات جذاب این اسناد است.
مانند دیگر مجلدات این مجموعه، قبل از هر سند، تصویری از آن عینا ثبت شده است. همراه با دو فهرست فنی در پایان کتاب: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.
اسناد گلچین آباد را از همین فروشگاه (الفهرست) به لینک ذیل تهیه کنید:
https://bitn.ir/HAgxt