الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
فهرست نسخه های چاپ سنگی فصاحت جائسی، لکهنو

فهرستواره مصورِ نسخه های چاپ سنگی کتابخانۀ فدامحمد فصاحت جائسی در لکهنو هندوستان، تألیف سید صادق حسینی اشکوری بزودی منتشر میشود:
پیشتر، نسخه های چاپ سنگی این کتابخانه از سوی نمایندگی مجمع ذخائر اسلامی در هندوستان عکسبرداری شده بود و بالاخره این فرصت پیش آمد تا اشکوری، فهرستی کوتاه اما گویا بر آن تهیه کرده و به علاقمندان تقدیم کند.
این فهرست، همچون دیگر آثار مطبوع شبه قاره، حائز اهمیت در خصوص آثار و تألیفات محلی است. برخی از نسخه های این کتابخانه در دیگر کتابخانه های معرفی شده، کمتر بچشم خورده اند.
ضمیمۀ دو رسالۀ کوتاه چاپ سنگی از همین کتابخانه، فایدۀ مطالعاتی این اثر را همراه با نمونه دهها نسخۀ آن دوچندان کرده است.
ضمیمه ها عبارتند از: ۱. ترجمۀ اصطلاحات حقوقی به زبان اردو، ۲. قصیده ای در مدح جناب امیرالمؤمنین علیه السلام
مجموعۀ حاضر، با فروست شماره ۱۷۴ از سری (معرفی میراث مخطوط) از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر میشود. متعاقبا تصاویر کتابها نیز برای علاقمندان قابل سفارش میباشد.
——————–
این کتاب بزودی از طریق همین فروشگاه انشاء الله عرضه خواهد شد.