الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
چکیده مقالات همایش جلوه های هنرایرانی – اسلامی (دانشگاه گیلان) منتشر شد

کتاب شامل معرفی همایش، محورها و رویکردهای آن، معرفی اعضای شورای سیاستگذاری و اعضای کمیته علمی همایش، پیام های اساتید رشته هنر به همایش و نیز چکیده مقالات پذیرفته شده در همایش است. ۲۵۵چکیده مقالات علمی مختلف در حوزه هنر در ۳۰۸ صفحه به چاپ رسیده است. دکتر حسین عابددوست دبیر علمی همایش، عهده دار تهیه و تدوین چکیده مقالات همایش جلوه های هنر ایرانی اسلامی بوده است.
همایش جلوه های هنر ایرانی اسلامی با هدف تحلیل فرم و محتوای هنرهای ایرانی اسلامی در اسفندماه ۹۷ برگزار شد. رویکردهای همایش تحلیل ریشه های تاریخی و مفاهیم آثار هنری دوره اسلامی در ایران و نیز مطالعات تطبیقی آثار هنری دوره اسلامی با نمونه های باستانی ایران بوده است. در برگزاری این همایش سعی بر این بوده که زمینه های پژوهش در عرصه هنر، فرهنگ، علوم و اسناد ایرانی را از کهن ترین ایام تا عصر حاضر فراهم کند. سیر تحول هنرها، ماهیت شناسی هنرها، روابط بینامتنی و زیبایی شناسی هنرها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مقالات ارائه شده در همایش، هماهنگ با این رویکرد ها تالیف شده است. تنوع موضوعات ارائه شده در مقالات قابل توجه است. چکیدۀ حاضر از سوی انتشارات مجمع ذخائر اسلامی و با همکاری دانشگاه گیلان منتشر شده، وکتاب مقالات نیز متعاقباً منتشر خواهد شد.
برای خرید کتاب لطفا روی لينک روبرو کلیک کنید. (چکیده مقالات همایش جلوه های هنرایرانی – اسلامی «دانشگاه گیلان»)