الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
تلگراف نامۀ خوزستان از مجموعۀ محمدرضا بهزادی بزودی منتشر می شود

مجموعه تلگرافات خوزستان، از زمان حکومت امیرتومان حاجی عبدالله خان قراگوزلو، ساعد السلطنه، سردار اکرم و امیرنظام از مجموعه شخصی دکتر محمدرضا بهزادی بزودی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده و در سایت الفهرست برای فروش عرضه خواهد شد.
شابک ‭978-622-304-041-2‍‬
به کوشش و اهتمام محمدرضا بهزادی، فاطمه دانش‌شکیب و مائده خیرآبادی ؛ ویراستار احد رستگارفرد.
روز 23 فروردین 1402 منتشر شد.
با این لینک محصول را خرید کنید.