الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اخبار خراسان دورۀ محمدرضا پهلوی، به مجلد پنجم رسید.

جلد پنجم اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی منتشر شده و هفته آینده در ویترین فروشگاه الفهرست عرضه خواهد شد. این مجلد ادامۀ روزنامۀ آفتاب شرق.