الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اخبار خراسان دورۀ محمدرضا پهلوی به مجلد چهارم رسید
اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا پهلوی

هفته دیگر، مجلد سوم و چهارم اخبار خراسان در مطبوعات دورۀ محمدرضا شاه پهلوی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده و روانه بازار خواهد شد. این کتاب را مستقیما از سایت الفهرست میتوانید تهیه کنید. مجلد سوم به روزنامۀ آفتاب شرق از 11 اسفند 1326 تا 25 مهر 1327 پرداخته است. مجلد چهارم همین روزنامه از 27 مهر 1327 تا 30 فروردین 1328 را شامل می شود.